جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نمد پرداختکاری چیست؟

نمد پرداختکاری

نمد پرداختکاری از سری ملزومات پرداخت و سنباده زنی سطوح است، بطوری که نبود آن می تواند سرعت و کیفیت کار پرداخت را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد. البته نمد پرداختکاری به خودی خود برای سنباده زنی کافی نیست، بلکه یکی از اصلی ترین تجهیزات یا مواد اولیه ای است که در کنار دیگر […]